Copyright

VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E, provista do CIF núm. V-70615844, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, con domicilio social en Culleredo (A Coruña) (España), Avenida Xoán Carlos I, Nº 18-6ºB, código postal 15670, é a titular e responsable do sitio web www.valentinafilm.es

Toda marca ou signo distintivo presente no sitio web corresponde a VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E., directamente ou ben a un terceiro que é o seu lexítimo titular. Por iso, VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. foi licenciada ou foi autorizada por estes lexítimos titulares para incorporar estes elementos no seu sitio web www.valentinafilm.es

Todo o contido do sitio web www.valentinafilm.es incluíndo, entre outros, informacións, mensaxes, entrevistas, opinións, comentarios, textos, extractos, debuxos, esbozos, gráficos, nomes, nomes artísticos, títulos de obras audiovisuais, arquivos de son e/ou imaxe, películas, trailers, vídeos, podcasts, audiolibros, fotografías, imaxes, ilustracións, software, programación, feel & look, marcas, logos, QR e outros signos distintivos son propiedade de ABANO PRODUCIÓNS ou dos seus lexítimos titulares. Queda totalmente prohibido calquera acto de reprodución, distribución, comunicación pública ou ao público, posta a disposición do público, transformación e, igualmente, as modalidades de explotación dos mesmos, en calquera tipo de formato en liña ou off line, debéndose de solicitar a correspondente autorización expresa por escrito, segundo proceda a VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. ou ao seu lexítimo titular, dirixindo unha carta á seguinte dirección postal: VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E., Avenida Xoán Carlos I, 18-6ºB 15670 Culleredo (A Coruña) e, no resto de casos, aos propietarios por cuxo contido se teña interese, sen que VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. teña ningunha obrigación de facilitar datos de contacto destes propietarios.

VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. Todos os dereitos reservados, 2021

© VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E.

Valentina